KONTAKUPPGIFTER
Rektor Christa Andersson           050 596 2605
Biträdande rektor:                      040 1606484
Skolans kansli                          040 488 5777
Lärarrum                                 040 488 5776
Elevhandledare                         044 358 5770
Skolhälsovården(8.00-9.00)        040 488 5688

E-post:fornamn.efternamn@edu.pargas.fi