Denna webbplats uppdateras inte längre!!
Skolans webbsida har flyttat och är uppgjorde enligt stadens nya regler för webbsida! 

Vi finns nu på adressen...
KONTAKUPPGIFTER
Rektor Christa Andersson           050 596 2605
Biträdande rektor:                      040 1606484
Skolans kansli                          040 488 5777
Lärarrum                                 040 488 5776
Elevhandledare                         044 358 5770
Skolhälsovården(8.00-9.00)        040 488 5688

E-post:fornamn.efternamn@edu.pargas.fi